Lesovereenkomst Harp Praktijk Wageningen

Een cursusjaar loopt van september t/m augustus en bevat 37 wekelijkse lessen of 19 tweewekelijkse lessen. Je kunt op elke maand van het jaar instappen. Vakanties lopen zoveel mogelijk gelijk met de basisschool vakanties v/d betreffende leslocatie, waarbij de meivakantie uit 2 weken bestaat.

Voorspelen & samenspel

Elke jaar is er minimaal 1 publiek voorspeelmoment en 1 of meer samenspel of workshop projecten. Deze zijn bij de lesprijs inbegrepen.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks in juli opnieuw vastgesteld en zijn afgeleid van de adviestarieven van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB).

Betalen

Prikkaarten dienen vooraf betaald te worden.  Een lespakket kan op de volgende wijze betaald worden;
  in 1x (september)  
b)   gespreide betaling in 12 termijnen via automatische overboeking

Opzeggen
Leerlingen met een lespakket kunnen tussentijds uitschrijven per brief of email. Je bent dan het lesgeld van de maand van opzegging + 1 extra maand verschuldigd. Na opzegging ontvang je een eindfactuur.

Verplaatsen les
Per lesjaar kun je tot 4 lessen zelf verplaatsen. Een ingeplande les kan tot een week vooraf door de leerling zelf verplaatst worden. In de online kalender kan de les (door erop te klikken) zelf afgemeld worden en kan er op een Open Les worden ingetekend. De vervangende les is  geen recht maar een tegemoetkoming. Er is een beperkt aantal openstaande lessen beschikbaar.  Lukt verplaatsen niet, dan vervalt de les.

Verzuim (bv. bij ziekte) van de leerling
Indien de leerling verzuimt is nog steeds lesgeld verschuldigd. Bij ziekte of bijzondere omstandigheden is het mogelijk een vervangende les in te plannen als er tenminste 24 uur van tevoren wordt afgemeld en er voldoende inhaalmogelijkheden zijn, zie ‘verplaatsen les’. 

Verzuim van de docent
Indien de docent door ziekte of onvoorziene ernstige omstandigheden verzuimt mag er binnen een cursusjaar 1 les worden verzuimd zonder dat dit wordt gecompenseerd. Als de docent binnen een cursusjaar door ziekte een 2de of 3de les verzuimt dan worden deze lessen in de opvolgende weken ingehaald. Indien er een 4de les (of meer) wordt verzuimd vindt teruggave van lesgeld plaats tenzij deze met instemming van de cursist door een collega-docent worden waargenomen.